เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสงกรานต์ สาริกา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน นายสง่า คำพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายอรรถชัย โคตรชมภู ประธานสมาชิกสภาเทศบาล นางพยอม โคตรชมภู รองประธานสภา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านถ่อน ร่วมเปิดงานการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับ โรงมะเร็งในถุงน้ำดี “โครงการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิในกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ซึ่งได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ่อน โดยมีนายช่วย โคตรชมภู กำนันตำบลบ้านถ่อนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

Admin Banthon

Share: