เทศบาลตำบลบ้านถ่อนนำโดยนายสงกรานต์ สาริกา นายกเทศมนตรี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อสม กลุ่มจิตอาสา ร่วมกับ อำเภอท่าบ่อ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณวัดบึงศิลาวาส(วัดหนองหิน) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

Admin Banthon

Share: