ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านถ่อน โพธิ์ศรี ตำบลบ้านถ่อน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเวียงคุก (สายหลังวัดบำทรงธรรมเชื่อมซอยเวียงคำ บ้านถ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.หมู่ที่ 7
mungmee

Share: