ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง ตำบลบ้านถ่อน (สายไปโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา
Admin Banthon

Share: