เทศบาลตำบล บ้านถ่อน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มุ่งเน้นการประกอบอาชีพส่วนตัว และกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมและจัดหาตลาดในการขายสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย
 
 
 

ป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกหมู่บ้าน

ส่งเสริมให้มีการให้สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการศึกษาและประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน
 
 
 

การส่งเสริมความเข้มแข็งให้ความรู้ประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
 
 
 

การสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษา สิ่งแวดล้อม
 
 
 

การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงถนนทางเท้า และท่อระบายน้ำ

การพัฒนาและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค –บริโภค