หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายปราโมทย์ สุทธากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน


นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
 
กองสวัสดิการสังคม
 


นายสุรพล โคตรชมภู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายณัฐพล พันธ์พานิช
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวหงษ์ฟ้า ขวัญทองห้าว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นางพัชรินทร์ โคตรชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ