หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายปราโมทย์ สุทธากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน


นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
 
กองช่าง
 


นายไพบูลย์ ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายรัฐสิทธิ์ สำราญรื่น
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายธนสิทธิ์ เพชรเวียง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสุรศักดิ์ สาริกา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายอลงกรณ์ ภูเกตุ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายพงศ์พันธ์ ขันธ์เขต
ผช.จนท.ธุรการ


นางจีรภรณ์ เทวภูมิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ