หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายปราโมทย์ สุทธากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน


นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
 
กองคลัง
 


นางศศิวิมล ศิริมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวปาริชาติ ราชป้องขันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสายรุ้ง เจริญสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศศิธร ชาติวงค์
นักวิชาการพัสดุ


นายวิจิตร โคตรชมภู
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางจิรภา ทองชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาว กันต์กมล พันธ์พานิช
พนักงานจ้างเหมาบริการ