หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายปราโมทย์ สุทธากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน


นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
 
สำนักปลัด
 


พ.จ.อ ไพบูลย์ จูมพิลา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางธิดารัตน์ คินาพิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


ว่าง
นิติกร ปก.


นายอภิลักษณ์ แก้วประเสริฐ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.


นางสาวสมใจ สาเสี่ยน
นักวิชาการสุขาภิบาล ชก.


จ่าเอกจิรันธนิน พิลาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.