หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายปราโมทย์ สุทธากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน


นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
 
สำนักปลัด
 


พ.จ.อ ไพบูลย์ จูมพิลา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววนิชา เทียบพิมพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางสาวปัทมวรรณ โพธิ์งาม
นิติกร ปก.


นายอภิลักษณ์ แก้วประเสริฐ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.


นางสาวสมใจ สาเสี่ยน
นักวิชาการสุขาภิบาล ชก.


จ่าเอกจิรันธนิน พิลาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.