หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปราโมทย์ สุทธากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน


นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พ.จ.อ ไพบูลย์ จูมพิลา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางศศิวิมล ศิริมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายไพบูลย์ ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวดารุณี อรรคคะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสุรพล โคตรชมภู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม