หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 


 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และแก้ไขเพ่ิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560หมวด14 การปกครองท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)