หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 


 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ในรอบ ๖ เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนพัฒนท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
แบบติดตามประเมินผล [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 83  
 
ติมตามประเมินผล [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แบบ ผ 08 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
แบบ ผ 07 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ส่วน 1-4 แผนพัฒนาสี่ปี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)