หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประการศ รายงานการเวิเคารห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  6 ต.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ยกเลิกการใข้สำเนาบัตรประจำต้วประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของเทสบาลตำบลบ้านถ่อน  29 ก.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  1 ก.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันและผลประโยชน์ทับซ้อน  1 ก.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  30 มิ.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  29 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ๒๕๖๓  29 มิ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔ (สายหนองยาง) ตำบลบ้านถ่อน   6 ส.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านถ่อน   6 ส.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และประกาศแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๗) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.2563  15 มิ.ย. 2563 25
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8