หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
    
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประการศ รายงานการเวิเคารห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  6 ต.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ยกเลิกการใข้สำเนาบัตรประจำต้วประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของเทสบาลตำบลบ้านถ่อน  29 ก.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  1 ก.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันและผลประโยชน์ทับซ้อน  1 ก.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  30 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  29 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ๒๕๖๓  29 มิ.ย. 2563 10
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  29 มิ.ย. 2563 16
ข่าวสรรหาบุคลากร   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓  29 มิ.ย. 2563 9
ข่าวสรรหาบุคลากร   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓  29 มิ.ย. 2563 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14