หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  
 

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านถ่อน มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านถ่อน เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ซึ่งได้แก่
     นายอรรถชัย  โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ได้เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
     นางพยอม  โคตรชมภู    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑      ได้เป็น  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
   โดยมีนายราชัน  ทองชมภู   รองปลัดเทสบาลตำบลบ้านถ่อน เป็นเลขานุการสภาฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 14.49 น. โดย คุณ ราชัน ทองชมภู

ผู้เข้าชม 62 ท่าน