หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ่อน เรื่อง แจ้งการประเมิณภาษี และรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6 - 7)  
 

ประการเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
เรื่อง แจ้งการประเมินภาษี และรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6 - 7)
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 13.05 น. โดย คุณ ราชัน ทองชมภู

ผู้เข้าชม 54 ท่าน