เทศบาลตำบล บ้านถ่อน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ่อน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ได้จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) โดยแสดง ประเภท จำนวน ขนาด ค่าเสื่อม อัตราภาษี มูลค่า ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ปกครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ตรวจสอบรายละเอียดแนบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้
หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านถ่อนจัดส่งให้ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ในเวลาราชการเพื่อจะได้ดำเนินแก้ไขบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 14.17 น. โดย คุณ ราชัน ทองชมภู

ผู้เข้าชม 46 ท่าน