หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ่อนฯ [ 14 ก.ย. 2564 ]วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (กองคลัง) [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๕ บ้านถ่อนเหนือ และหมู่ที่ ๓ บ้านถ่อนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกก (สายกลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านถ่อนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์พร้อมโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์ ๑ ปี ของ ทต.บ้านถ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านถ่อนใต้ (หนองบ่อหล่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างขยายท่อเมนต์ประปาไปลงถังน้ำใสวัดโพนงาม หมู่ที่ ๑ บ้านโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างงานบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44