หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านถ่อนใต้ โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 รายการ ตามโครงการจัดซื้อสื่อกาเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 รายการ ตามโครงการจัดซื้อสื่อกาเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านถ่อนเหนือ (ซอยจอมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถ่อน (สายถ่อนโพธิ์ศรี-หนองโน) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ่อนฯ โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านถ่อนใต้ โดยวิธีคัดเลือก [ 15 ก.ย. 2564 ]โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ่อนฯ [ 14 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44