เทศบาลตำบล บ้านถ่อน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
เทศบาล ตำบลบ้านถ่อน มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีขนาดพื้นที่ จำนวน 36.55 ตาราง กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก จังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ  
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบ้านถ่อน พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม และสลับที่ดอนบางแห่ง มีแม่น้ำลำคลองและห้วยหนอง หลายแห่ง พื้นที่ทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและมีหนองน้ำขนาด ใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งเป็นแหล่ง หาปลาและจับสัตว์น้ำของราษฎรภายในเขตเทศบาลตำบล
 
ลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศในฤดูต่างๆ ได้แก่ฤดูหนาว อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจัด ฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิค่อน ข้างสูง ฤดูฝนมีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่ในสภาพปัจจุบันมีทั้งน้ำท่วม และฝนทิ้งช่วงสลับกัน

ฤดูร้อน อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 35 – 40 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25 – 30 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 15 – 20 องศาเซลเซียส
 
   
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังนี้

ทำนา

ทำไร่ยาสูบ ไร่อ้อย และสวนยางพารา

ค้าขาย, ทำยาเส้นบรรจุถุง และหัตถกรรมในครัวเรือน

เลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงปลา
 
 
 
 
     
ประชากร ทั้งสิ้น 7,345 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,643 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60

หญิง จำนวน 3,702 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,723 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 200.95 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านโพนงาม 562 510 1,072 226  
2   บ้านโนนศิลา 315 348 663 149
  3   บ้านถ่อนใต้ 443 420 863 212  
4   บ้านดอนแดง 542 621 1,163 290
  5   บ้านถ่อนเหนือ 432 442 874 201  
6   บ้านหนองกก 307 305 612 143
  7   บ้านถ่อนโพธิ์ศรี 615 639 1,254 298  
8   บ้านโพนเจริญ 427 417 844 204
    รวม 3,643 3,702 7,345 1,723