หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายสงกรานต์ สาริกา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน
โทร : 092-5054329
 


นายสง่า คำพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี ทต.บ้านถ่อน
โทร : 081-5461218


นายสมเกียรติ โคตรขมภู
รองนายกเทศมนตรี ทต.บ้านถ่อน
โทร : 087-9520167
 


นายเกรียงศักดิ์ ทองจำปา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 064-2606756


นายทองใบ โคตรชมภู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทต.บ้านถ่อน
โทร : 093-4506556