หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
    
 
 
 
 นายอภิวัฒน์ โคตรชมภู
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน
 


นายที พรหมมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน


นายสมสเน่ย์ บุตรศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน
 


นายส่ง ผ่องแผ้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านถ่อน


นายวาด ชัยชมภู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านถ่อน